IKME – Sosyopolitik Araştırmalar Enstitüsü özgürlük, demokrasi, sosyalizm, sosyal adalet ve Avrupa değerlerini savunan bir sivil toplum örgütüdür.  
IKME Kıbrıs’ta barış, istikrar ve ortak federal bir ülkeye kavuşmak için siyasi bilincin geliştirilmesi yönünde tüm Kıbrıs toplumları arasında sosyo-politik işbirliğini öne çıkarır.
 
Amaçlarına ulaşmak için ΙΚΜΕ:

  1. Sosyal, siyasi, ekonomik trendler ve sorunların araştırılmasına ve paylaşılmasına yönelik aktiviteler, projeler ve programlar uygular ve koordine eder.
  2. Seminer, konferans, eğitim çalışmaları, atölye ve benzeri aktiviteler organize eder.  
  3. Amaçlarına ulaşmak için Kıbrıs’ta ve yurtdışında farklı kurumlar, merkezler, komiteler, kişiler ve gruplar ile iletişime geçer, temaslar kurar ve işbirlikleri geliştirir.
  4. Amacına yönelik elektronik ve basılı kitaplar, dergiler, broşürler ve benzeri iletişim ürünleri yayınlar, tercüme eder, dağıtır ve bunların tanıtımını yapar.

Organizasyon
IKME 1996 yılında kâr amacı gütmeyen bir şirket olarak Kıbrıs’ta kurulmuş olup, 2002 yılından beri çalışmalarını dernek statüsünde yürütmektedir.
 
İletişim
IKME – Sekreterya
3 Κosta Ourani
1076 Lefkoşa
Kıbrıs
 
Tel +357 22377776 / +357 99484776
ikme (αt) gmail (dοt) com
tringos (αt) gmail (dοt) com