Narrow Default Wide

SILENCE HATE

euravon ikme small

The project’s main objective is to combat and prevent online hate speech against migrants and refugees by developing new and creative counter-narratives. Visit www.silencehate.eu

Faaliyetler

IKME hedeflerini yerine getirmek için aşağıdaki faaliyetleri yürütmektedir:

  1. Seminer, konferans, eğitim atölyeleri, dersler ve diğer ilgili faaliyetlerin düzenlenmesi.

  2. Yayıncılık, tercüme, baskı, dağıtım, reklamcılık, satış ve kitap, dergi, baskılı materyal ve karakter ve içerik bakımından uygun olan her türlü görsel medyanın ithalat ve ihracatı.

  3. Eğitim, yeterlilik, öğretim, tartışma ve hedeflere uygun fikir alışverişi ile ilgili uluslararası ve yerel programlar düzenlenmesi için örgütler arasındaki işbirliği ve koordinasyonu teşvik etmek ve yardımcı olmak.

  4. Araştırmaların belirlenmesi ve incelenmesi, bilgi sağlamak ve hedeflerle alakalı programlar uygulamak.

  5. Programların desteği ve uygulanması için diğer kurumlar, merkezler, komiteler ve araştırma grupları ile ilişki ve işbirliği oluşturma.

 

 

 

 euravonCypriots' Voice website