Narrow Default Wide

EURAVON

euravon ikme small

VOLUNTEERING SKILL DEVELOPMENT - EURAVON
Competencies acquired working as volunteer may be validated and accredited! Learn and get the benefit.

EURAVON (European System for Recognition And Validation Of Non-formal & Informal Youth Learning Deriving From Voluntary Civil Service) is a EC funded project, under the Erasmus+ programme (KA2- Strategic Partnership for Youth), which is completed by 7 partners from Turkey, Bulgaria, Cyprus and Netherlands.

VOLUNTEERING COMPETENCE CERTIFICATION - EURAVON
IKME undertakes to supervise and witness the accreditation of volunteers that may be performed by volunteering organisations with the use of EURAVON Evaluation Toolkit. Volunteering Organisations who would like to use the free online system may contact IKME www.ikme.eu or call us +35722377776 for support.

Faaliyetler

IKME hedeflerini yerine getirmek için aşağıdaki faaliyetleri yürütmektedir:

  1. Seminer, konferans, eğitim atölyeleri, dersler ve diğer ilgili faaliyetlerin düzenlenmesi.

  2. Yayıncılık, tercüme, baskı, dağıtım, reklamcılık, satış ve kitap, dergi, baskılı materyal ve karakter ve içerik bakımından uygun olan her türlü görsel medyanın ithalat ve ihracatı.

  3. Eğitim, yeterlilik, öğretim, tartışma ve hedeflere uygun fikir alışverişi ile ilgili uluslararası ve yerel programlar düzenlenmesi için örgütler arasındaki işbirliği ve koordinasyonu teşvik etmek ve yardımcı olmak.

  4. Araştırmaların belirlenmesi ve incelenmesi, bilgi sağlamak ve hedeflerle alakalı programlar uygulamak.

  5. Programların desteği ve uygulanması için diğer kurumlar, merkezler, komiteler ve araştırma grupları ile ilişki ve işbirliği oluşturma.

 

 

 

 euravonCypriots' Voice website