TERMS OF USE

The information contained in this database can be used with the consent of the interviewees to identify the true history of Cypriots in compliance with the scope of the CYBIHI project, specifically: “The development of a positive attitude between the two communities by highlighting previous patterns of interaction in instances of mixed-community living, promoting the values of tolerance and understanding among the public”. Use of the contents contrary to the above consent may cause legal action by offended interviewees.

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ

Οι πληροφορίες που περιέχονται στην ηλεκτρονική σελίδα μπορεί να χρησιμοποιηθούν με τη συναίνεση των συνεντευξιοδοτών για την εξακρίβωση της αληθινής ιστορίας των Κυπρίων στα πλαίσια των σκοπών του προγράμματος CYBIHI, δηλαδή: «Ανάπτυξη θετικής στάσης μεταξύ των δύο κοινοτήτων μέσω προβολής προτύπων περιπτώσεων διαβίωσης σε μικτές κοινωνίες του παρελθόντος, προάγοντας τη διάδοση αξιών ανοχής και κατανόησης στο κοινό.» Χρήση του περιεχομένου αντίθετα με την ανωτέρω συναίνεση είναι δυνατόν να προκαλέσει νομικά μέτρα εκ μέρους των θιγομένων συνεντευξιοδοτών.

KULLANIM KOŞULLARI

Bu veritabanındaki bilgiler, roporaj yapılan kişilerin onayıyla, CYBIHI projesine uygun bicimde Kıbrıs'ın gercek tarihini belirlemek amacıyla kullanılabilir. Sozu edilen projenin amacı şoyledir: “Karma toplumsal yaşamda gecmiş ilişki bicimlerini aydınlatarak iki toplum arasında olumlu bir havanın gelişmesine, kamuoyunda tolerans ve anlayış gibi değerlerin geliştirilmesine katkıda bulunmak.”

Bu veritabanındaki bilgilerin, yukarıda sozu edilen iceriğe aykırı olarak kullanımı, roportaj yapılmış olan kişilerin hukuki yollara başvurmasına neden olabilir.

I agree with the above conditions
Συμφωνώ με τους πιο πάνω όρους